OXN - CYRM (27-10-2023) - Darkfolk

Gepubliceerd op 1 februari 2024 om 21:04

De eerste paar noten van dit album geven de luisteraar de indruk dat er een mooi stuk traditionele Ierse folk op dit album te wachten staat. Je had beter geweten als je naar de lengte van de nummers kijkt. Dit kunnen geen traditionele volksliedjes zijn.

Na een kleine 2,5 minuut wordt de illusie dan ook verstoord. Donkere wolken pakken zich samen. Hier is geen sprake van een gewone folkband. Geen gezellige volksmuziek, maar bloedstollende sfeermuziek.

De stem van Radie Peat is daarbij de sterkste troef. Radie Peat. ken ik die? Ja, ze  is bekend van de band Lankum. Eveneens een Ierse darkfolk band. Hun album uit 2023 heb ik gemist maar komt binnenkort nog langs.

Het muzikale opus 'CYRM' van de formatie OXN, is een plaat doordrenkt met de sombere klanken van dit genre. Deze toonzetting schept een onheilspellende, doch intrigerende atmosfeer, welke de luisteraar meesleept in een labyrinth van mystieke melodieën en duistere harmonieën.

Elk nummer op 'CYRM' fungeert als een hoofdstuk in een onverteld verhaal, waarbij de thematiek van verloren liefde, existentiële overpeinzingen en de confrontatie met het onbekende, voortdurend aanwezig zijn. De subtiele integratie van traditionele instrumenten met hedendaagse klanken resulteert in een fascinerend amalgaam dat de grenzen van het darkfolk-genre opzoekt en soms zelfs overschrijdt.

Bijzonder noemenswaardig is de wijze waarop OXN de balans weet te vinden tussen melodie en dissonantie, waardoor een haast ongrijpbare schoonheid ontstaat die de luisteraar uitnodigt tot introspectie. Het is deze delicate vermenging van licht en duisternis die 'CYRM' tot een memorabel en meeslepend album maakt.

Concluderend, 'CYRM' van OXN is geen alledaagse luisterervaring, maar een diepgaande duik in de schaduwrijke diepten van de menselijke ziel. Het album staat als een monoliet in het landschap van de hedendaagse muziek, en is een essentiële toevoeging aan de collectie van elke liefhebber van het genre. Het nodigt uit tot herhaalde luistersessies, waarbij elke keer nieuwe lagen en betekenissen onthuld worden. In een wereld die vaak gekenmerkt wordt door oppervlakkigheid, biedt 'CYRM' een welkome verademing en een uitnodiging tot diepere reflectie.

Waardering 8,5

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.